buro

BANEKE ARCHITECTEN is een voortzetting van baneke, van der hoeven architekten.

Het ambitieniveau van het buro kenmerkt zich door een professionele combinatie van intelligente oplossingen voor functionele programma's, architectonische verleidingskracht en gezond pragmatisme.
Per project wordt een ontwerpteam samengesteld waarin de projectarchitect van het begin tot het einde de sturende en aanspreekbare persoon is.

Het opdrachtenpakket van het buro omvat utiliteitsbouw voor onderwijs en onderzoek, huisvesting en interieurs voor bedrijven, luxe werken voor particulieren en woningbouw. Plannen starten veelal op het raakvlak van architectuur en stedenbouw. Veel projecten zijn het resultaat van studies en prijsvragen in opdracht van ontwikkelaars naar de bebouwingsmogelijkheden en de beeldvorming van lokaties.

In de werken van het buro is een belangrijke plaats ingeruimd voor een 'sturende manipulatie' van het Programma van Eisen (PvE). Door het PvE telkens opnieuw tegen het licht te houden op haar werking en mogelijkheden, worden veelal onorthodoxe oplossingen gevonden voor het functioneren van het programma. Leidraad hierbij is het ontwikkelen van een ruimtelijk concept.
Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen hanteren wij het uigangspunt dat simpele plattegronden, in samenhang met een zekere overmaat, de beste garantie vormen voor flexibiliteit en daarmee voor waarde in de toekomst.

Het buro heeft ervaring met alternatieve kantoorconcepten alsmede met zeer hoge eisen op het gebied van energieprestatie en milieubelasting. Er zijn kleine projecten gerealiseerd in het buitenland.

baneke, van der hoeven architekten is opgericht in 1984.