projecten

Het opdrachtenpakket van ons bureau omvat utiliteitsbouw voor onderwijs en onderzoek, huisvesting en interieur voor bedrijven, luxe werken voor particulieren en woningbouw in de koopsector, alsmede winkels en andere semi-openbare gebouwen. Een groot deel van de opdrachten betreft de renovatie van bestaande gebouwen en gebouwencomplexen.< Klik in het linker navigatie menu om een selectie van onze projecten te bekijken.